Hva betyr idretten for byens omdømme?

Torsdag morgen inviterte NM-arrangøren byens politikere til frokostseminar. Tema var idretten som samfunnsbygger og omdømmepåvirker i nye Drammen.

Per Skøien ledet debatten.  I panelet satt Jorunn Horgen, Nora Kolstad,  Steinar Mundal, Per-Øyvind Mørk og Morten Bakke. Debatten ble innledet av Jorunn Horgen, Steinar Mundal og og Per Øyvind Mørk. Jorunn la i sitt innlegg på vekt på betydningen av å fokusere både på topp og bredde i idretten. Per-Øyvind pekte på at man i samarbeidet mellom offentlig, privat og det frivillige hele tiden må stå på sammen, og hvor viktig arrangement som NM og World Cup er for å sette Drammen på kartet. Steinar Mundal viste til egne erfaringer fra sine roller både i Konnerud IL og Kirkens Bymisjon, og samarbeidet i mellom disse, som blant annet har ett konkret resultat under NM med Kirkens Bymisjon sitt lag i Bedriftsstafetten.

Det deltok representanter for alle byens politiske partier, inkludert ordfører Monica Myrvold Berg, representanter for adminsitrasjonen i Viken og Olympiatoppen.

Jann Post fra NRK avsluttet med refleksjon og oppsummering.