Informasjon fra lagledermøte fredag 31. januar

Les referatet fra lagledermøtet her.

Vi gjør oppmerksom på at endring kan skje underveis.  Disse endringene vil legges ut under aktuelle saker.

Preparering av løyper vurderes kontinuerlig.

Startlister finner du her