Informasjon fra lagledermøte

Les referatet fra lagledermøtet her.

Vi gjør oppmerksom på at endring kan skje underveis.  Disse endringene vil legges ut under aktuelle saker.

Startlister finner du her

Vel møtt til neste lagledermøte fredag 31/1 kl. 18:0 hos Treningspartner