Jurybeslutning lørdag 1. februar kl. 10:55

Jurybeslutning kl. 10:55

Løypene er åpne for skitesting for løpere og smørere fra kl. 12.25 – 12.40.

Testområdet ved bandybanen er åpent etter målgang kvinner og frem til start herrer.

Utover dette er løypene stengt.

Se kart for coaching zone

Det presiseres at teknikk sone er i sprintbakken og rett før 1 km skilt.

Viktig: Løyperetning må følges !

Jurymøte kl. 09:00

  • Løypene er åpne for skitesting for kvinneløpere og smørere fra kl. 09.45 – 10.15
  • Det er hardt/skart føre
  • Ny beslutning tas før start menn. Det blir vurdert tilsvarende løsning

Viktig: Løyperetning må følges !

Jurymøte kl. 08:00

Juryen har besluttet at vi opprettholder beslutnigen fra i går:  Løypene er stengt frem til dagens renn.

Mer informasjon om dagens renn finner du her:

Les referatet fra lagledermøtet her.

Startlister finner du her