Løpere uten lisens

Vi minner om at det er løperens ansvar å løse lisens. Løpere uten lisens er ikke startberettiget.

Hvis du allikevel har løst lisens må du komme på rennkontoret å vise kvittering.  De som ikke har lisens oppfordres til å kjøpe engangslisens via appen Min Ski før utlevering av startnummer.. Denne kan lastes ned fra Appstore eller google Play.

Følgende lag har personer som ifølge NSF’s oversikt ikke har betalt lisens (de lag som står nevnt flere ganger har flere personer i sitt lag som ikke har betalt lisens).  Vi har i følge gjeldende GDPR regler ikke lov til å vise navn på de som ikke har lisens).