Det nærmer seg frist for påmelding

Siste nytt om påmelding stafett, individuelle renn og ski-lisens.

Påmelding individuelle renn

På grunn av endring i program er påmeldingsfrist satt til Torsdag 23. januar kl. 23:59. Gjelder frist for å melde seg på til de individuelle rennene under NM.

Det benyttes online påmelding via Min Side. Påmeldingsfrist er torsdag 23. januar kl 23:59.
NB: ingen etteranmeldinger.  Vi gjør oppmerksom på at det er deltagerbegrensning for menn og kvinner, og viser til sesonginformasjon fra NSF.

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, vil påmeldingslistene bli lagt ut på nettsiden for gjennomsyn. Korrigeringer må snarest meldes til vigdis@idrettsforbundet.no. Listene blir fjernet fra nettsiden kl. 24.00 søndag 26. januar.

Korrigerte påmeldingslister blir lagt ut tirsdag 28. januar.

Påmeldinger til stafetter

Påmelding skal gjøres via SportsAdmin av klubbens ansvarlige for påmelding, med antatt lagoppstilling
og startrekkefølge. Påmeldingsfrist søndag 26. januar kl 23.59.

NB: ingen etteranmeldinger. Endelig lagoppstilling og startrekkefølge skal meldes til rennkontoret eller via
e-post til vigdis@idrettsforbundet.no, senest innen lørdag 1. februar kl. 15.00.

Skilisens/FIS-kode

Alle deltakere må ha gyldig skilisens ihht. NSFs reglement. Det vil bli foretatt kontroll av gyldig lisens ved påmelding. Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr 60,- for løpere under 25 år og kr
150,- for 26 år og eldre.

Alle som deltar må være påmeldt FIS-punktlista med egen FIS-kode. For å få FIS-kode må Athletes Declaration fylles ut.

Renninnbydelse

Ytterligere informasjon finnes i renninnbydelsen.  Merk at påmeldingsfrist er endret til torsdag 23. januar kl. 23:59.