Påmeldingsfrist til stafetten på søndag nærmer seg

Stafett er moro og ikke minst spennende for både løpere og publikum! Derfor hadde det vært synd om du ikke rakk fristen for påmelding av laget.

I henhold til renninvitasjonen er siste frist for påmelding søndag 26. januar kl. 23:59 – dvs i kveld.

Påmelding skal gjøres via SportsAdmin av klubbens ansvarlige for påmelding, med antatt lagoppstilling og startrekkefølge.

NB: ingen etteranmeldinger.

Endelig lagoppstilling og startrekkefølge skal meldes til rennkontoret eller via e-post til vigdis@idrettsforbundet.no, senest innen lørdag 1. februar kl. 15.00.