Presentasjon: Geirr Kihle

Nå er turen kommet til selveste Mr. Konnerud – styreleder i Konnerud IL. Geirr Kihle er alltid tilstede og tilgjengelig. Aldri alene og alltid i prat med noen.

Dette er Geir:

En veldig aktiv pensjonist som er gift med Vera, har tre voksne barn og syv barnebarn. Selv om mye av Geirr sin tid brukes på idrettslaget, er han også en tilstedeværende bestefar som henter, bringer, sørger for mat, lekser og overnattinger. I idrettslaget er det anlegg som ligger hans hjerte nært og det er ikke få timer han har brukt på å følge opp og passe på at alt arbeid i Konnerud Idrettspark går etter planen. Visjonær som han er, har mangt et anlegg, bygget på vegne av Konnerud Idrettslag, hatt sin spede begynnelse i hans hode.

Under NM i 1978 var Geirr leder av hovedkomiteen.

Geirr om NM:
Min oppgave under SKI NM 2020 er å aktivt representere idrettslaget utad, og samtidig motivere innad. Det er utrolig mange, uavhengig av gruppetilhørighet som stiller opp til denne felles dugnaden for idrettslaget. Jeg mener at alle jobber er like viktige. Enten man er starter eller parkeringsvakt er man nødvendige og likeverdige brikker for å få til et bra arrangement til glede for både publikum, ledere og løpere.

Jeg velger å si: «Sammen om SKI NM 2020»

Les mer om frivillighet under Ski NM her