Alle skolene på Konnerud deltar under NM

Sammen blir vi bedre!

På Konnerud i Drammen har vi et unikt samarbeid mellom skole og idrettslaget. Gjennom utallige prosjekter sammen med barneskolene, ungdomsskolen og idrettslaget skaper vi et trygt oppvekstmiljø for barna på Konnerud.

Da Norgesmesterskapet i ski stod å banket på døren, kastet skolene seg rundt, tilbød plass på skolene, stilte elevene til rådighet og bidrar med dette til å få et flott mesterskap på Konnerud.

Svensedammen ungdomsskole

Svensedammen skole sin åttende klasse 8aktiv arrangerte Knøtte-NM for 120 førskolebarn fra barnehager som også trykker idrettslaget til brystet. Ungdommen planla arrangementet i 3 uker og det ble et slags kickoff for barnehagene.  Gjennomføringen bestod de med glans.

Alle elevene på Svensedammen Skole, 500 stykker bidrar i ulike frivillige roller under NM i skoletiden. Noen er medieteam, noen er heiere, noen tar imot barneskoler som skoleamabassadører, noen monterer bålpanner, noen hjelper i kiosk, noen er løypepatrulje og mye, mye mer.

Skolens lokaler som ligger tett inntil løypene skal brukes til pressesenter.

Hallermoen, Vestbygda og Konnerud barneskoler

Barneskolene støtter opp med å komme mannsterke! Det er nesten 1200 elever på barneskolene her på Konnerud.  De har funnet seg klubber fra andre steder rundt om i Norge som de skal heie på for at alle skal føle seg inkluderte.

Av Ungdom for Ungdom

Gjennom prosjektet Av Ungdom for Ungdom hvor idrettslaget er på skolene og driver FYSAK-undervisningen sammen med aktivitetsledere fra Ungdomskolen har alle barna allerede lært seg Konnerud NM-dansen og vil bidra med bevegelsesglede på denne måten.

Vi takker nok en gang for vårt fruktbare samarbeid på Konnerud og håper det synes på festen.

Sammen om noe – sammen om verdens beste Norgesmesterskap på ski!

Stor takk til Brage Engeset Rødal i Konnerud Idrettslag som har vært primus motor i arbeidet med å samle skolene til aktivitet og involvering!